E-postadress


Lösenord
  

Storstad Linköping är en oberoende intressegrupp och ett öppet nätverk. Alla som har ett intresse för Linköpings utveckling är välkomna som medlemmar. Vårt forum är öppet för saklig debatt och direkt kritik.

Bli medlem nuDiskussionsforum
Artikelarkiv
Krönikor
Förslag
Kritik
Notiser
Reportage
Linköpingsprojekt
Kartvy
Om Storstad Linköping
Vanliga frågor
Kontakta oss
Externa länkar
Om cookiesSenaste diskussionerna


Brf. Riddarsporren, Berga

Senaste inlägget av Mats B den 30 dec 2015 kl 01:07


Östra Valla och T1

Senaste inlägget av Hans Stålner den 30 okt 2015 kl 10:49


Vimanshäll

Senaste inlägget av Mats B den 25 okt 2015 kl 12:31


Köpenhamn

Senaste inlägget av Hans Stålner den 16 okt 2015 kl 17:43


Hörnet St Larsgatan/Drottninggatan

Senaste inlägget av Hans Stålner den 24 sep 2015 kl 16:35
Storstad Linköping argumenterar för Linköpings urbana utveckling, för en större livfullare innerstad och en utvidgad stadskärna som är kulturellt och kommersiellt betydligt starkare än dagens.

Vi vill att Linköping byggs till en tät, koncentrerad och gedigen stad. Att utglesningen upphör och att man slutar bygga rena bostadsområden i tätortens utkanter. Vi vill att man istället satsar på den verkliga staden!

Principen vi stödjer för utbyggnaden är den sammanhängande kvartersstaden. Vi tillåter dessutom ordentliga höghus i kvarteren, både för kontor och för bostäder.

Vi vill även föra estetiska värden tillbaka in i staden. Det gäller att bygga den attraktiva staden med ett tilltalande stadsrum och snygg arkitektur.

Läs mer om Storstad LinköpingDela |

Sym City, dag 2: reflektioner

Reportage av Hans Stålner - Publicerad den 23 oktober 2011 kl 20:41
Såhär en tid efteråt kan det vara dags för några tillbakablickar på konferensen i Norrköping. Jag vill också passa på att visa några bilder som mitt kameraöga fångade av den nya och spännande designen i olika delar av Industrilandskapet.

Först något om Dag 2 på Sym City. Inte helt osökt så var jag på morgonen på en session med temat "Visualisering - Perspektiv och exempel från forskning och praktik". Saken är den att visualiseringar av stadsmiljöer och arkitektur kan bli ett utmärkt beslutstöd på olika nivåer i processen för att ta fram områdesprogram och detaljplaner.

Visualisering av Norrköpings stadsbebyggelse. Till vänster i vitt ses renderingen av två planerade bostadshus.

På en stor skärm så fungerer det att få en uppfattning, en bra känsla, för hur ett planerat byggprojekt ser ut i stadsbygden. Fördelarna är flera: stadsmiljöer och byggnader kan ses ur olika perspektiv, från olika vinklar och avstånd; allt från flygbild till närbild. Planerade byggnader kan renderas och på så sätt prövas i en stadsmiljö med omgivande bebyggelse; arkitektoniska förändringar kan göras, t.ex. med avseeende på volym och fasad. Olika vyer kan belysas och gaturum tydliggöras. Dessutom kan olika alternativ tas fram för jämförelse i samma byggprojekt.


Visualiseringar av byggnader fungerar givetvis även som kommunikation med medborgarna i en stad. Det skapar intresse. Bebyggelse som redan beslutats kan renderas, planer som vunnit laga kraft kan visas upp. I en nära framtid kan vi komma att få se en integreratd helhetsbild av information, olika kartor och virtuella modeller där städer och bebyggelsemiljöer visas upp.

Konferensens tredje huvudtalare, Jan de Wilt, företrädare för Innovatie Netwerk i Holland, är innovatör inom området agrikultur. Han började med att visa en karta över Europas befolkningstäthet. Det är tydligt att Holland är kontinentens mest tätbefolkade land, även västra Tyskland med Ruhr och norra Italien är riktigt tätt. Sverige är som helhet glest befolkat, men ser vi på Götaland och Mälardalen så finns en viss betydande och begynnande befolkningstäthet.

I ett land som Holland måste man hela tiden utveckla nya produktionsmetoder för att sörja för en befolkning på begränsad yta. Därför finns inte heller utrymme för tidsödande utredningar och långa planeringsprocesser. Jan de Wilt talade om hur man ska gå tillväga för att starta upp småskaliga innovativa projekt, hur nya idéer ska kunna få fäste. Nyckelorden är: enkelhet, nytänkande och resultat. Själva idéerna måste vara möjliga att genomföra på kort tid. De måste även vara lönsamma för att kunna överföras till investerare.

Sym City arrangeras av LiU i samarbete med Linköpings och Norrköpings kommuner.


Även om Jan de Wilt talade om matproduktion och ekologi, så kan det översättas till stadsbyggnad generellt. Frågan är om vi inte anser oss ha för mycket plats att bygga på i Sverige, för mycket plats för att en rimlig diskussion ska finnas om stadsutveckling? Tätorterna sprids ut på värdefull natur- och odlingsmark; vi verkar inte riktigt ha förstått att ta ett helhetsgrepp. I Holland har man inte råd med sådant.

Frågan är om vi på sikt har råd med det i Östergötland? I en region med landets bästa jordar för odling? Vi verkar också anse att vi har hur mycket tid som helst, allt går långsamt i olika processer, det finns en slags besvärande ängslighet när det kommer till att bygga täta städer. Det är problematiskt och jag har skrivit om det tidigare: stadens utbyggnad och naturens bevarande hör ihop. Vi måste planera staden för att spara på natur och odlingsmark, och vi måste bygga innerstaden attraktiv och livskraftig för social och ekonomisk hållbarhet. Jag tror att det är en värdefull ingång till att "tänka staden på ett nytt sätt".

Konferensen avslutades med en paneldiskussion. Mina egna reflektioner såhär en tid efteråt är att konferensen var mycket givande, inte minst för samarbetet mellan Linköping och Norrköping. Värdet av meningsutbyte mellan städerna var även något som poängterades flera gånger under konferensen, av flera deltagare: möjligheterna är stora för två större städer på relativt kort avstånd i samma region. Personligen hoppas jag på att fler liknande samarrangemang kommer till stånd fortsättningsvis. Konceptet med en konferens i mötet mellan forskning och praktik är även något som passar Storstad Linköping synnerligen väl, det är på den arenan vi vill vara, i mötet mellan kunskap och produktion av stadsbebyggelse.

Avslutningsvis ska det erkännas: jag imponeras av miljöerna i Industrilandskapet! Men på samma gång som jag känner inspiration och en viss mild avund, så känner jag på ett helt nytt sätt att stadsmiljöerna här även tillhör mig som kommer från Linköping. Det är min uppfattning att regionen håller på attt knytas ihop. Visst kommer det även fortsättningvis finnas konkurrens mellan städerna, speciellt när det gäller arkitektur och stadsbyggnad, men den är med all säkerhet bara av godo.

Vid entrén till nyinvigda Cnema finns den här fantastiska armaturen. En design som för tankarna till en stegrande häst eller något hämtat ur filmens science fiction.Fem stycken moderna kristallkronor, eller "klockor" för belysning. Miljöerna i Industrilandskapet utvecklas kontinuerligt med design och platsbildning. Det är inte på långa vägar färdigbyggt och det planeras just nu för en ny vision för hela området; den beräknas vara klar någon gång under nästa år.En platsbildning med mycket högt estetisk värde. Efter att ha upplevt den nya stadsmiljön vid Visualiseringscenter och Cnema så tvekar jag inte att lyfta fram den som en av landets absolut snyggaste och högst kvalitativa platser.Mycket intressant! Jag blev lite nyfiken på vilka som var där? Fanns det representanter från Linköping? Vad ansåg de om budskapen?

Skrivet av Andreas Johansson den 24 oktober 2011 kl 13:08

Ja, det fanns representanter från Linköping, både politiker och tjänstemän; tillsammans givetvis med professorer, forskare och studenter från akademin. Totalt var det väl en cirka 150 personer på konferensen - ganska bra för att vara första året.

Något som jag upplevde tydligt var känslan av att Linköping och Norrköping kommit ännu närmare varandra. Faktum är även att Sym City inleddes med det budskapet, när representanterna från respektive kommun, Muharrem Demirok och Olle Vikmång inledningstalade. Det finns väldigt mycket kvalitet i Linköping-Norrköping, det gäller bara att identifiera och förmedla den.


Skrivet av Hans Stålner den 24 oktober 2011 kl 14:32

Tack för reportagen Hans! Härligt att kommunerna jobbat tillsammans och framfört Sym City!

Industrilandskapet i Norrköping är en pärla, en pärla som de putsat upp genom att vågat gått ett par steg längre i och med införandet av moderna, konstfulla element. Idag är det nog ingen som skulle bestrida denna satsning från Norrköpings sida. Men vi får inte glömma att bara för 15 år sedan var detta ett ödelagt och folktomt område. De visionsrika människor som då kämpade för förändringen mötte säkerligen under en period passivitet från kommunens sida. Likt de inte alls annorlunda visionerna för Linköpings Södra Tornby blivit bemötta.


Skrivet av Amin Shahsavar den 25 oktober 2011 kl 15:58 - Uppdaterat den 25 oktober 2011 kl 16:00

Apropå visioner, vetenskap och visualisering så tilldelas Anders Ynnerman medalj (igen).
http://www.affarsliv.com/?articleid=5824104&date=&menuids=

Jag citerar från artikeln i Affärsliv:

"Ynnerman har även utvecklat nya metoder som gör det möjligt att inte bara se utan också känna på data (så kallad haptik), som är kopplade till rörlig realtid. Det är till exempel möjligt att virtuellt känna på ett slående hjärta från verkliga patienter:"

Det är just haptiken som är fascinerande.

För övrigt bör Södra Tornby planeras inom en relativt nära framtid, för ett liv efter produktionen vid kraftvärmeverket, det håller jag med om.


Skrivet av Hans Stålner den 28 oktober 2011 kl 17:34 - Uppdaterat den 28 oktober 2011 kl 17:42

Apropå visualiseringar av staden: http://www.affarsliv.com/?articleid=5838904&date=&menuids=

Skrivet av Hans Stålner den 11 november 2011 kl 14:08

Instämmer..mycket bra skrivet Hans!

Skrivet av Cecilia Andersson den 14 november 2011 kl 13:49

Nu startar visionsarbetet för Industrilandkapet. Målet är satt till 2030.

http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7317246


Skrivet av Hans Stålner den 13 december 2011 kl 19:47

Nu är det redan här det jag raporterade om förra hösten. Häftigt!

Urban Explorer Table:

http://www.eastsweden.se/naringsliv-och-arbete/business-arena-stockholm
http://www.visualiseringscenter.se/cstudio-projekt/sv/index.php?item=cms_12-s1/5
http://www.24corren.se/#category=5017163&date=latest&clip=6161417&startTime=0m0s


Skrivet av Hans Stålner den 19 september 2012 kl 16:09

Var och såg det i Norrköping nu i somras. Häftig och bra ide, men när vi var där så var det ganska buggigt så det fungerade inte så bra i praktiken. Väldigt krångligt att använda. Men när de fixat till barnsjukdomarna så blir det säkert bra!

Skrivet av Andreas Johansson den 20 september 2012 kl 09:21

Jag vill ha ett sånt bord!

"På sikt" borde det finnas minst ett sådant bord publikt i Linköping som visar byggnadsprojekt, både planerade och igångsatta, samt olika typer av visualiseringar, förslag och planer. Definitivt något för Vallakstaden och LinköpingsBo 2016.


Skrivet av Hans Stålner den 21 september 2012 kl 13:46


Sida
1
Norton 360