E-postadress


Lösenord
  

Storstad Linköping är en oberoende intressegrupp och ett öppet nätverk. Alla som har ett intresse för Linköpings utveckling är välkomna som medlemmar. Vårt forum är öppet för saklig debatt och direkt kritik.

Bli medlem nuDiskussionsforum
Artikelarkiv
Krönikor
Förslag
Kritik
Notiser
Reportage
Linköpingsprojekt
Kartvy
Om Storstad Linköping
Vanliga frågor
Kontakta oss
Externa länkar
Om cookiesSenaste diskussionerna


Brf. Riddarsporren, Berga

Senaste inlägget av Mats B den 30 dec 2015 kl 01:07


Östra Valla och T1

Senaste inlägget av Hans Stålner den 30 okt 2015 kl 10:49


Vimanshäll

Senaste inlägget av Mats B den 25 okt 2015 kl 12:31


Köpenhamn

Senaste inlägget av Hans Stålner den 16 okt 2015 kl 17:43


Hörnet St Larsgatan/Drottninggatan

Senaste inlägget av Hans Stålner den 24 sep 2015 kl 16:35
Storstad Linköping argumenterar för Linköpings urbana utveckling, för en större livfullare innerstad och en utvidgad stadskärna som är kulturellt och kommersiellt betydligt starkare än dagens.

Vi vill att Linköping byggs till en tät, koncentrerad och gedigen stad. Att utglesningen upphör och att man slutar bygga rena bostadsområden i tätortens utkanter. Vi vill att man istället satsar på den verkliga staden!

Principen vi stödjer för utbyggnaden är den sammanhängande kvartersstaden. Vi tillåter dessutom ordentliga höghus i kvarteren, både för kontor och för bostäder.

Vi vill även föra estetiska värden tillbaka in i staden. Det gäller att bygga den attraktiva staden med ett tilltalande stadsrum och snygg arkitektur.

Läs mer om Storstad LinköpingDela |

Kv Krigaren m fl


Tillbaka till diskussionstrådarna

Samråd har startat och pågår fram till 25 maj. Tillsammans med kv Konsuln, Kannan och Palmen är det stadens viktigaste område för stadsutvidgning. Finns mycket att kommentera; finns mycket förbättringar att göra av planförslaget.

Skrivet av Hans Stålner den 12 april 2012 kl 18:14

Torsdag den 3:e maj klockan 18:00 är det samrådsmöte för kv Krigaren. Tänkte att vi borde trycka på några punkter för förbättringar av samrådsförslaget. Mycket ser bra ut, speciellt arkitekturen med sektionerna mot Nya Tanneforsvägen. Det viktiga är att det verkligen blir butikslokaler i byggnadernas bottenvåningar; även mot torgytan mot Stångån, en yta som måste bli rymlig med högsta möjliga estetiska gestaltning. Gestaltning av platser och trottoarer är överhuvudtaget av yttersta vikt. Punkthuset i söder mot Drottninggatan borde bli högre upp mot 20 våningar, som en pendang till Drottningtornet.

Såhär skrev jag i ett tidigare yttrande från år 2008. Det var angående ett tidigare planprogram som nu har tagits bort och ersatts av nu gällande detaljplan. Mycket av detta står jag fortfarande för, främst att man borde ersätta alla byggnader inom planområdet och att man borde bygga ihop kvarteren tydligare. Jag bifogar här yttrandet i sin helhet:Kommentar till Brandstationstomten

Först till det lilla enda som jag finner som något gott med detta program: paviljongtanken är bra, speciellt vid brofästets västra del. Det måste gå att genomföra för att binda samman innerstadskvaliteterna längs Storgatan över Stångebro fram till ett nytt resecentrum. Stråket kommer antagligen bli det mest trafikerade stråket för gångtrafik i hela staden när väl ett resecentrum är på plats. Helst ska dessa paviljonger på ömse sidor ta en ordentlig höjd på minst tre våningar.

Det andra som är bra är tanken om förtätningar, inte minst vid nuvarande hotellparkering, men också vid Drottningtorget (inte förslaget vid Drottninggatan som är sällsynt korkat). Här får man då möjligheter att binda samman stråket längs Drottninggatan med den affärsverksamhet som redan finna etablerad vid Drottningtorget. Konceptuellt förbinder man då city med Tannefors centrum längs Nya Tanneforsvägen - en så kallad "förstadsgata" etableras på sikt och Drottningtorget lever upp som ett citytorg.

Det hade dock varit ännu bättre om man tog ett större grepp på hela området. Hela området kommer ju att ligga så central ett område kan ligga i en stad (med ett nytt resecentrum). Det som föreslås i programmet är alltför defensivt och småttigt för att matcha upp talet om storstad och storstadsregion. I en konsultrapport om gemensam planering för storstadsregionen Linköping-Norrköping, talar man just om att större grepp måste tas på utvecklingen - det finns inget i nuvarande planer som talar för en storstadsregion. Den rapporten bör man nog helst läsa och ta hänsyn till.

Förslaget skulle då vara att dela in hela området i tre slutna kvarter med det dubbla antalet bostäder med blandade upplåtelseformer. Dessa kvarter byggs ända ut mot breda trottoarer i söder, öster och norr. I dessa tre väderstreck finns också lokaler i bottenplan. På så sätt binder man verkligen samman de olika spridda affärsrörelser som finns i området, och man binder på ett effektivt sätt samman Tannefors med innerstaden, på sikt.

Två punkthus, ett i norra delen och ett i den södra delen av området, kan man också göra plats för - dessa måste vara betydligt resligare än meningslösa tio våningar. Detta innebär alltså att man är tvungen att riva alla de byggnader som idag finns inom området. Men det ska inte vara någon större sak i en blivande storstad.

Avslutningsvis måste man passa på att rusta upp den östra strandpromenaden i området till en ordentlig stadsmässig kajpromenad. Man kan också med fördel anlägga en bred sittrappa ned mot ån i soligt sydväst-västläge, med utsikt mot ån och staden.

Slutsatsen borde alltså vara att detta program är alltför bristfälligt och att man riskerar att på nytt kasta bort den mest spännande tomt som går att uppbringa i staden - precis som man gjorde med granntomten. Det håller verkligen inte om man någon gång i framtiden har en ambition att kalla sig (mindre) storstad. Eller för att vara mer kritisk: för att man överhuvudtaget ska kunna kalla sig en stad med en ordentlig innerstad. Området måste bli en del av innerstaden. Allt tal om visuella utsikter, sol och träd, känns bara besvärande.

Faktum är att man för varje delprojekt i staden bestämmer dess framtida öde och det här är en så pass central och attraktiv tomt att dess bebyggnad anger i vilken riktning staden vill gå. Det minsta man kan säga att föreslaget program är illavarslande. Programmet känns lite som ett hån mot andra ambitioner, framförallt de som uttrycks i konsultrapporten om Linköping-Norrköping. Det krävs betydligt mer än detta i en blivande större stad (med programmet så bygger man på sin höjd en fortsättning på en utspridd småstad). Så rejälare och snyggare grepp, tack! Det här håller verkligen inte!

Tillsammans med med en ny hotellbyggnad - förslagsvis åtta våningar - i hörnet vid nuvarande Scandic hotell, så borde man här bygga något av Linköpings Times Square. Alltså tillsammans med övrig bebyggelse längs Storagatan. Det kräver vidare en specifik byggnad i hörnet Storgatan - Tanneforsvägen. Gärna ett punkthus som hörnbyggnad - vi talar här någon utmärkande arkitektur. Storgatan-Tanneforsvägen kommer att fungera som ett första blickfång för alla resande via resecentrum, antingen detta sker till fots, med bil eller spårvagn. Detsamma gäller föreslaget punktus i det nordvästra hörnet. Här måste man våga att gå upp i höjd. Tio våningar känns alltför magert. Helst ska det också finnas en pendang till Drottningtornet i området södra del.

Besökare ska mötas av stad, inte av utspridd bebyggelse i park. Om man inte planerar för detta så kommer man antagligen att ångra sig efter det att ett upplyft resecentrum tagit plats. Här har man chansen att bygga Linköpings mest intressanta och urbana plats, en plats som hör till framtidens stad. Och för att instämma i ambitioner på en storstad och Tyréns temaplan: det är dags att man börjar våga lite granna nu!


Skrivet av Hans Stålner den 26 april 2012 kl 13:15

Jag läser* till min förvåning att kvarteret "Krigaren" har utelämnats i detaljplanens utställningshandling. WHAT?! Förhoppningsvis är detta en del i ett led att försöka köpa loss de två befintliga husen för en totalt ombyggnad av kvarteret, alternativt att man planerar en pendang till drottningtornet (hoppas).

*samhällsbyggnadsnämndens handlingar för mötet 2012-10-17.


Skrivet av Robin Andersson den 18 oktober 2012 kl 22:18 - Uppdaterat den 18 oktober 2012 kl 22:19

Som du skriver är det nog bara en "omdisposition" av hela projektet - ja, förhoppningsvis till det bättre. Finns nog ingen anledning till "panik", bara vänta in och se vad de kommer upp med.

Skrivet av Hans Stålner den 19 oktober 2012 kl 12:12

Intressant. Ja, vi får väl hoppas att det är tillvaratagande på våra synpunkter, i någon form, som gör att de delat upp detaljplanerna. Alternativt som Robin skriver att de två befintliga husen kommer ingå i en ny plan. Det tillsammans med en pendang så vore det ju en jättestor förbättring av nuvarande förslag!

Skrivet av Andreas Johansson den 19 oktober 2012 kl 17:15

Planen är som sagt framme vid utställning/granskning. Inget har egentligen ändrats. Lite synd då det fanns en hel del saker att putsa på. Vi hade helst velat se ett högre bostadshus vid Drottningbron, som en pendang till Drottningtornet. Detta, betecknat hus 10, blir nu bara tio våningar.

Hoppas att man nu i de vdiare förhandlingarna kan trycka på den urbana gestaltningen av bostadshusen mot Nya Tanneforsvägen, som illustrationerna visar. Och som är bra.


Skrivet av Hans Stålner den 25 mars 2013 kl 10:09

Nu börjar det snart gå troll i detta seglivade projekt!
http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/byggplaner-i-tannefors-stoppas-6460976-artikel.aspx


Skrivet av Roger Hellström den 30 juli 2013 kl 10:41

Jag lämnade en kommentar på corren.se angående detta. Det är ju horribelt! Som tur är så verkar ju iaf Lundbergs "kontorshus" få klartecken snart. Det vore ju lämpligt om detta projektet blev startskottet till omvandlingen av hela resecentrumområdet.

Skrivet av Robin Andersson den 30 juli 2013 kl 11:15

Problemet bottnar nog delvis i att de existerande husen är dumt byggda med öppningar i kvarteret som släpper in buller från Drottningbron. Det blir svårt att få till ett slutet bullerskyddande kvarter utan att riva de husen.

Gamla pleneringsmisstag blir man inte av med så lätt.


Skrivet av Rasmus Öhrstig Bratt den 30 juli 2013 kl 15:31

Rasmus: Helt riktigt. Det finns allt för många argument för att bygga slutna kvarter (åtminstone mot gator) och väldigt få argument mot. Buller, resurseffektivitet, ekonomi, relativ befolkningstäthet, mm mm. Ändå så ska det planeras med öppningar i fasader till förbannelse.

Det känns som att man bör prioritera för ett så högt markutnyttjande som möjligt i ett så centralt projekt som detta är.


Skrivet av Robin Andersson den 30 juli 2013 kl 18:07


Sida
1
Norton 360